ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
(produktu zakupionego na www.sklep.fhada.pl)

DATA ZAKUPU (OTRZYMANIA) TOWARU DATA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI ZAKUPIONY TOWAR
   
IMIĘ I NAZWISKO (NICK z WWW) REKLAMUJˇCEGO
 
ADRES REKLAMUJˇCEGO
(kod pocztowy, miejscowoć, ulica, nr domu, telefon, e-mail!)

 

 

OPIS STWIERDZONYCH WAD


   

DATA I OKOLICZNO¦CI WYSTˇPIENIA WADY/USTERKI PRODUKTU
 
 

 
ŻˇDANIE REKLAMUJˇCEGO PODPIS REKLAMUJˇCEGO
 
 
 
 
NUMER KONTA BANKOWEGO i ADRES WŁA¦CICIELA (w przypadku zwrotu towaru)
 

*Uwaga! formularz należy wypełnić czytelnie i doł±czyć do reklamowanego towaru wraz z otrzymanym paragonem lub faktura VAT. Bez wypełnionego formularza reklamacje nie będ± rozpatrywane.
**Bardzo ważne jest aby na formularzu był zapisany numer telefonu lub/i adresie e-mail osoby składaj±cej reklamację!

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA
SPOSÓB ZAKOŃCZENIA REKLAMACJI:UZASADNIENIE:DATA:
 
PODPIS: